Розробки уроків Розробки презентацій до уроків з інформатики 9 клас (за новою програмою)

Підручники (повні версії)


        Усі уроки інформатика 9 клас за новою програмою

Презентації 9 клас


Розділ 1. Інформаційні технології у суспільстві (3 години).
Урок 01.  Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі. Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Основні інформаційні процеси, їх характеристика та моделі. Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Етапи становлення інформаційних технологій. Інформаційні технології в освіті.
Урок 02.  Інформаційні системи, їх види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Поняття інформаційного суспільства. Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІКТ-компетентність. Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право при створенні та використанні інформаційних ресурсів.
Урок 03.  Інструктаж з БЖД. Практична робота № 1. "Освітні інформаційні ресурси і системи".

Розділ 2. Мережеві технології (4 години).
Урок 04.  Класифікація комп'ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Мережеві протоколи. Канали зв'язку, їх види. Мережеві пристрої. Адресація в мережах.
Урок 05.  Призначення й структура Інтернету. Передавання даних в мережі Інтернет. Поняття про протоколи передавання даних. Адресація в Інтернеті. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Адміністрування доменних імен Інтернету. Способи під'єднання до Інтернету, функції провайдера.
Урок 06.  Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси.
Урок 07.  Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук.

Розділ 3. Комп'ютерні презентації (6 годин).
Урок 08.  Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентацій. Вимоги до презентації. Стильове оформлення слайдів презентації. Макети слайдів.
Урок 09.  Використання діаграм у презентаціях.
Урок 10.  Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Практична робота №2. "Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями".
Урок 11.  Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації.
Урок 12.  Елементи анімації. Практична робота №3. "Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом".
Урок 13.  Управління показом презентації. Друк презентації.

Розділ 4. Основи інформаційної безпеки (5 годин).
Урок 14.  Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп'ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних.
Урок 15.  Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними.
Урок 16.  Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму.
Урок 17.  Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних.
Урок 18.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №4. "Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера".

Розділ 5. Комп'ютерне моделювання (5 годин).
Урок 19.  Комп'ютерна модель та її переваги. Види комп'ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп'ютерного експерименту.
Урок 20.  Основні етапи комп'ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп'ютерної моделі, проведення комп'ютерного експерименту.
Урок 21.  Практична робота №5. "Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в одному з вивчених програмних середовищ".
Урок 22.  Карти знань. Редактори карт знань.
Урок 23.  Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах.

Розділ 6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання (9 годин).
Урок 24.  Табличні величини.
Урок 25.  Введення та виведення табличних величин. Елемент керування "багаторядкове текстове поле".
Урок 26.  Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам, пошук заданого елемента.
Урок 27.  Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням.
Урок 28.  Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням.
Урок 29.  ;Практична робота №6. "Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування".
Урок 30.  Практична робота №7. "Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування".
Урок 31.  Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів.
Урок 32.  Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів.
Увага!!! Заборонено розміщення на інших ресурсах
Яндекс.Метрика
© 2013-2017. Сайт учителя інформатики Макарця В.І. All Rights Reserved. informatic.sumy.ua