Розробки уроків Розробки презентацій до уроків з інформатики 9 клас (за новою програмою)

Підручники (повні версії)


        Усі уроки інформатика 9 клас за новою програмою

Презентації 9 клас


Розділ 1. Інформаційні технології у суспільстві (3 години).
Урок 01.  Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі. Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Основні інформаційні процеси, їх характеристика та моделі. Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Етапи становлення інформаційних технологій. Інформаційні технології в освіті.
Урок 02.  Інформаційні системи, їх види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Поняття інформаційного суспільства. Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІКТ-компетентність. Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право при створенні та використанні інформаційних ресурсів.
Урок 03.  Інструктаж з БЖД. Практична робота № 1. "Освітні інформаційні ресурси і системи".

Розділ 2. Мережеві технології (4 години).
Урок 04.  Класифікація комп'ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Мережеві протоколи. Канали зв'язку, їх види. Мережеві пристрої. Адресація в мережах.
Урок 05.  Призначення й структура Інтернету. Передавання даних в мережі Інтернет. Поняття про протоколи передавання даних. Адресація в Інтернеті. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Адміністрування доменних імен Інтернету. Способи під'єднання до Інтернету, функції провайдера.
Урок 06.  Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси.
Урок 07.  Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук.

Розділ 3. Комп'ютерні презентації (6 годин).
Урок 08.  Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентацій. Вимоги до презентації. Стильове оформлення слайдів презентації. Макети слайдів.
Урок 09.  Використання діаграм у презентаціях.
Урок 10.  Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Практична робота №2. "Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями".
Урок 11.  Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації.
Урок 12.  Елементи анімації. Практична робота №3. "Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом".
Урок 13.  Управління показом презентації. Друк презентації.

Розділ 4. Основи інформаційної безпеки (5 годин).
Урок 14.  Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп'ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних.
Урок 15.  Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними.
Урок 16.  Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму.
Урок 17.  Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних.
Урок 18.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №4. "Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера".

Розділ 5. Комп'ютерне моделювання (5 годин).
Урок 19.  Комп'ютерна модель та її переваги. Види комп'ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп'ютерного експерименту.
Урок 20.  Основні етапи комп'ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп'ютерної моделі, проведення комп'ютерного експерименту.
Урок 21.  Практична робота №5. "Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в одному з вивчених програмних середовищ".
Урок 22.  Карти знань. Редактори карт знань.
Урок 23.  Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах.

Розділ 6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання (9 годин).
Урок 24.  Табличні величини.
Урок 25.  Введення та виведення табличних величин. Елемент керування "багаторядкове текстове поле".
Урок 26.  Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам, пошук заданого елемента.
Урок 27.  Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням.
Урок 28.  Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням.
Урок 29.  Практична робота №6. "Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування".
Урок 30.  Практична робота №7. "Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування".
Урок 31.  Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів.
Урок 32.  Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів.

Розділ 7. Комп'ютерні публікації (5 годин).
Урок 33.  Поняття комп'ютерної публікації. Види публікацій та їх шаблони. Програмні засоби для створення публікацій. Створення, збереження та відкривання публікацій. Структура публікації. Основні складові публікацій.
Урок 34.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №8. "Створення простої комп'ютерної публікації на базі шаблону".
Урок 35.  Алгоритм створення комп'ютерної публікації. Особливості роботи з текстовими об'єктами під час створення комп'ютерних публікацій. Зв'язки між об'єктами публікації.
Урок 36.  Особливості роботи з графічними об'єктами під час створення комп'ютерних публікацій. Друк публікацій.
Урок 37.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №9. "Проектування та створення комп'ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження".

Розділ 8. Комп'ютерна графіка. Векторний графічний редактор (6 годин).
Урок 38.  Поняття комп'ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі.
Урок 39.  Растрові та векторні зображення, їх властивості. Формати файлів растрових та векторних зображень. Переваги і недоліки різних видів графіки.
Урок 40.  Векторний графічний редактор. Засоби векторного графічного редактора. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів.
Урок 41.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №10. "Створення простих векторних зображень".
Урок 42.  Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Групування і вирівнювання об'єктів. Багатошарові зображення, розміщення об'єктів у шарах.
Урок 43.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №11. "Створення складених векторних зображень".

Розділ 9. Створення персонального навчального середовища (8 годин).
Урок 44.  Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології.
Урок 45.  Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Організація та планування колективної діяльності.
Урок 46.  Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Опитування з використанням онлайн-форм.
Урок 47.  Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин.
Урок 48.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №12. "Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм".
Урок 49.  Поняття мови розмітки гіпертексту. Етапи створення веб-сайтів.
Урок 50.  Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.
Урок 51.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №13. "Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем".

Розділ 10. Розв'язування компетентнісних задач (8 годин).
Урок 52.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 53.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 54.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 55.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 56.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 57.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 58.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 59.  Розв'язування компетентнісних задач.

Розділ 11. Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу "Інформатика" (11 годин).
Урок 60.  Вибір теми проекту. Визначення проблеми, теми та завдань проекту; розподіл ролей і планування колективної діяльності.
Урок 61.  Добір засобів опрацювання даних. Добір засобів подання результатів навчального проекту.
Урок 62.  Виконання колективного навчального проекту.
Урок 63.  Виконання колективного навчального проекту.
Урок 64.  Виконання колективного навчального проекту.
Урок 65.  Виконання колективного навчального проекту.
Урок 66.  Виконання колективного навчального проекту.
Урок 67.  Виконання колективного навчального проекту.
Урок 68.  Використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи.
Урок 69.  Захист колективного навчального проекту.
Урок 70.  Повторення і систематизація навчального матеріалу
Увага!!! Заборонено розміщення на інших ресурсах
© 2013-2018. Сайт учителя інформатики Макарця В.І. All Rights Reserved. informatic.sumy.ua