Презентації 5 клас Розробки презентацій до уроків з інформатики 5 клас (нова програма)
Підручник "Інформатика 5 клас" Й.Я.Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько     Підручник "Інформатика 5 клас" Н.В. Морзе, О.В. Варна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська, Н.А. Саражинська    Робочий зошит з інформатики 5 клас за новою програмою. Автори: Й.Я.Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько    Усі уроки інформатика 6 клас за новою програмою

Тема 1. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси (4 години).

Урок 01.  Поняття інформації. Повідомлення.
Урок 02.  Інформаційні процеси.
Урок 03.  Дані та пристрої для роботи з ними.
Урок 04.  Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси.

Тема 2. Основи роботи з комп'ютером (11 годин).

Урок 05.  Складові комп'ютера.
Урок 06.  Види сучасних персональних комп'ютерів.
Урок 07.  Об'єкти. Властивості об'єктів, значення властивостей. Об'єкти навколо нас.
Урок 08.  Класифікація об'єктів.
Урок 09.  Підготовка комп'ютера до роботи. Робочий стіл та його об'єкти. Меню, їх призначення. Види меню. Коректне завершення роботи з комп'ютером.
Урок 10.  Поняття про програму. Запуск програми на виконання. Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення роботи з програмою.
Урок 11.  Операції над вікнами.  Практична робота №1: "Робота з вікнами та їх об'єктами".
Урок 12.  Поняття про файл і каталог (папку), їх імена.
Урок 13.  Перегляд списків імен файлів і папок.
Урок 14.  Практична робота №2: "Працюємо з клавіатурним тренажером".
Урок 15.  Підсумковий урок по темі  "Основи роботи з комп'ютером".

Тема 3. Графічний редактор (11 годин).

Урок 16.  Поняття графічного редактора, його призначення. Середовище растрового графічного редактора.
Урок 17.  Збереження зображень. Діалогові вікна, їх об'єкти. Інформаційні вікна.
Урок 18.  Графічні об'єкти та їх властивості. Інструменти для створення графічних об'єктів. Палітра кольорів.
Урок 19.  Малювання геометричних фігур.
Урок 20.  Інструменти вільного малювання та опрацювання зображень. Розробка плану побудови зображення.
Урок 21.  Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом.
Урок 22.  Практична робота 3. "Створення графічних зображень за поданим планом".
Урок 23.  Редагування графічних зображень. Поняття буфера обміну.
Урок 24.  Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір.
Урок 25.  Практична робота № 4. "Працюємо з зображеннями, створеними раніше".
Урок 26.  Підсумковий урок з теми: "Графічний редактор Paint".

Тема 4. Редактор презентацій (10 годин)

Урок 27.  Поняття презентації. Комп'ютерна презентація, її об’єкти.
Урок 28.  Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій. Збереження презентацій.
Урок 29.  Графічні об’єкти слайдів. Вставляння зображень.
Урок 30.  Змінення значень властивостей зображень.
Урок 31.  Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів.
Урок 32.  Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації. Фотоальбом.
Урок 33.  Практична робота №5: "Створюємо фотоальбом".
Урок 34.  Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону.
Урок 35.  Практична робота 6. "Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом".

© 2013-2018. Сайт учителя інформатики Макарця В.І. All Rights Reserved. informatic.sumy.ua